FARGEPRØVER

Farge prøver bruker vi for å finne rørstrekk det kan være uenighet om som ved f.eks deling av utgifter ved skade på rør. Fargeprøven gir raskt klarhet i felles/deling av rørstrekk. Fargeprøver kan utføres for å finne rett rørstrekk ved tetterør, rehabelitering

Avløps Vakten utfører også Døgnvakt tjeneste ved Tette Sluker og avløp