HØYTRYKK STAKING

Høytrykkspyletjenester utfører vi ved hjelp av vår nye spylebil. Med denne kan vi utføre spyle oppdrag på alt fra Kjøkkenavløp, til rørstrekk med en diameter på opptil 400mm. Anlegget operer med ett trykk på opptil 200bar og 60 liter iminuttet.Vi kan spyle rørstrekk på inntil 100m så utstyret skulle klare de fleste jobber.


Avløps Vakten har dyser som klarer de fleste jobber fra tette rør til rens og fjerning av røtter o.l. De aller fleste jobber kan utføres av en operatør men jobber som kjøkkenavløp, oppdrag's adresser over 2 etg og ekstra lange strekk til stakepunkt kan kreve ekstra operatør.


Ved bestilling av oppdrag avklares dettepå forhånd slik at det ikke skal komme som en overraskelse på kunden at det vil bli et lite tillegg i pris grunnet ekstra operatør.

Priser på Høytrykkstaking begynner på 2900,- inklusive moms  Avløps Vakten AS har også Døgnvakt tjeneste

Forutsetninger for Høytrykkspyling & Høytrykkstaking


    Avløpet må ikke benyttes under våre arbeider.

    Vi må ha tilgang til utvendige kummer, stakeluker i vegg eller gulv innendørs etc.


    Vi tar forbehold om at røret tåler normal høytrykksspyling! Ved løse overganger, sprekk i rør etc som kan              føre til oversvømmelse/vannskader som Avløps Vakten AS ikke kan ståansvarlig for. I slike tilfeller må                    huseier/beboer  kontakte sitt forsikrings selskap. Eventuelt mer arbeid som følge av et slikt tilfelle vil bli                fakturert som ekstra arbeid.


    Vi må ha plass til biler og utstyr på stedet.

Vi bruker CityJet fra Rioned levert av BN Miljø