UA-47658925-2
top of page

Høytrykkstaking / Spyling

Høytrykkspyletjenester utfører vi ved hjelp av vår svært effektive spylebil. Med denne kan vi utføre spyle oppdrag på alt fra Kjøkkenavløp, til rørstrekk med en diameter på opptil 400mm. Anlegget operer med ett trykk på opptil 320bar og 48 liter i minuttet. Vi kan spyle rørstrekk på inntil 100m så utstyret skulle klare de fleste jobber.


Avløps-Vakten AS har dyser som klarer de fleste jobber fra tette rør til rens og fjerning av røtter o.l. Vi har også mulighet for å spyle med varmt vann, noe som er svært effektivt mot fett. De aller fleste jobber kan utføres av en operatør men jobber som kjøkkenavløp, oppdrag's adresser over 2 etg og ekstra lange strekk til stakepunkt kan kreve ekstra operatør.


Ved bestilling av oppdrag avklares dettepå forhånd slik at det ikke skal komme som en overraskelse på kunden at det vil bli et lite tillegg i pris grunnet ekstra operatør. Så ta kontakt med oss hvis du opplever problemer med tett rør eller tette sluker, toalett og vasker.

Våre priser på Høytrykkstaking er svært gunstig i forhold til konkurentene, Avløps-Vakten AS har også Døgnvakt tjeneste vi betjener Askøy, Bergen,Os, Sotra & Øygarden, Nordhordaland, Osterøy og alt i mellom samt litt lengre borte.

 

 

 

 

    Avløpet må ikke benyttes under våre arbeider.

    Vi må ha tilgang til utvendige kummer, stakeluker i vegg eller gulv innendørs etc.

    Vi tar forbehold om at røret tåler normal høytrykksspyling! Ved løse overganger, sprekk i rør etc som kan føre til oversvømmelse/vannskader som Avløps-Vakten AS ikke kan stå ansvarlig for. I slike tilfeller må huseier/beboer kontakte sitt forsikrings selskap. Eventuelt mer arbeid som følge av et slikt tilfelle vil bli fakturert som ekstra arbeid.                                          

    Vi må ha plass til biler og utstyr på stedet.

Forutsetninger for Høytrykkspyling & Høytrykkstaking

Vi har døgnvakt på høytrykkspyling av tette rør og avløp

AVLØPSVAKTEN DØGNVAKT TELEFON 92330430

Hos AvløpsVakten har vi en dedikert avdeling for tjenester innen høytrykkspyling/ høytrykkstaking, som har moderne utstyr og erfarent personel.  Med Høytrykksspyling bruker vi gjenomprøvet teknologi for å løse med en rekke problemer du kan ha med tette rør, dette er en teknologi som vi har lang erfaring med og er blitt dyktig på å bruke. Høytrykksspyling er en teknologi som er både effektivt og miljøvennlig noe som er helt i tråd med vår filosofi.

Høytrykkspyling av rør, hvordan foregår det?

Det ligger litt i navnet på tjenesten, dette handler om å spyle med en/flere/kombinasjon av vannstråler som har et variabelt høyt trykk. Det oppnår vi ved hjelp av spesielle dyser og en kompressor, på denne måten øker trykket drastisk. Dette gjør at vannstrålene oppnår stor hastighet, slik at vi har skikkelig kraft til å løsne opp det meste av hva det skulle være som tetter ditt avløp eller rør. Utstyret AvløpsVakten bruker har en vannstråle som regelrett kan skjærer seg igjennom forskjellige propper med riktig bruk av dyser.

Hvilken høytrykkspyler bruker vi til tette rør?

AvløpsVakten har mye forskjellig utstyr vi kan bruke med vår spylebil, det er veldig avhengig av hvilken type jobb som skal utføres. Vår største høytrykkspyler brukes ved større blokkeringer i rør og avløp. Denne oppererer med et trykk opptil 320 bar, og kan fjerne store blokkeringer i de tette rørene som om det er støv. Men det er ikke alltid nødvendig med fullt trykk for de mindre jobbene, dette justerer vi enkelt ved bytte av slanger og spesialtilpassede dyser samt justering av trykk ut fra spylebilen. Da kan vi lett og effektivt håndtere alle smårør. Samtidig er dette en skånsom metode mot materialene, selv om vi operer med et trykk på 50-200 bar. AvløpsVakten kan da ved  hjelp av sine erfarne operatører høytrykkspyle/stake rørene dine åpne og rene på kort tid, dette helt uten bruk av skadelige kjemikalier! AvløpsVakten har også mulighet til å bruke varmt vann, da blir spylingen svært effektiv spesielt mot fett- og såpeansamlinger, som ofte kan være problemet ved tette rør og avløp.

Hvorfor høytrykkstake/spyle rørene?

Høytrykkstakingen kan fjerne et akutt stopp i rør og avløp, og gjør at avløpet innen kort tid kan benyttes som normalt igjen. Høytrykksspyling benyttes ofte til å forebygge at rørstrekket skal gå tett, dette gjelder spesielt for rør med lite eller dårlig fall.

Hvis røret har dårlig fall (svanke), skjer det at kun vannet renner ut. Dette mens papir og slam/biomasse blir liggende igjen. Om rørene spyles jevnlig (vedlikeholds spyling), fjernes slammet, og dette reduserer faren for tette rør og avløp. Slikt vedlikeholds spyling med vårt utstyr kan vise seg å være langt billigere enn åpning av et akutt tett avløp. Hvor det ofte kan være påfølgende skader og bekymringer. Hvis dere har gjentakende problemer med tett rør og avløp, vil vi på det sterkeste anbefale rørinspeksjon med kamera for å finne årsak til at nettopp ditt avløp går tett. I de aller fleste tilfeller er dette noe som vil bli dekket av forsikringsselskapet. Kanskje AvløpsVakten kan finne en bedre måte å løse dette på, enn at dere må tilkalle hjelp for å måtte spyle igjen og igjen.

Når kan vi IKKE høytrykkstake rør?

Vi kan høytrykksspyle/stake de aller fleste typer tette avløp, fra minste rør på 32mm og helt opp til 400 mm. Forbeholdet er at det ikke er kjente skader på rørene som skal spyles. Om dere vet at det kan finnes noe skader på rørene, kan vi avdekke dette ved å gjennomføre en rørinspeksjon i forkant. Dette kan AvløpsVakten selvsagt også utføre! Det kan alltid greit å vite hva vi har å forholde oss til, før vi setter i gang med arbeid på ditt rørstrekk. Ved en rørinspeksjon blir det også enklere å se akkurat hva som tetter til avløpet ditt, på denne måten vil vi kunne gjennomføre rensingen raskere og enda mer skånsomt. En grunn til at det kan bli skader på rør, er gjerne røtter fra trær som har vokst inn i rørene i hagen.

Kan du høytrykksspyle rør på egen hånd?

Det finnes en rekke små høytrykkspylere til hobbybruk på terrassen og lignende, noe av dette utstyret kan fint brukes til oppstaking av et tett avløp. Men du er avhengig av at du har rett tilleggs utstyr, slik som riktige dyser som gjør at spyleslangen kan krype inn i røret. Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at det ofte kan være tilbakeslag av vann fra røret om man ikke er forsiktig noe som kan føre til vannskader på gulv etc. 

Sjekk vår side for Gode Råd hvis du ønsker å gjøre jobben selv, det er svært mye du kan prøve hvis uhellet først skulle være ute at dere har fått et tett avløp eller lignende.

bottom of page