PRISER PÅ VÅRE MEST BRUKTE TJENESTER VED ÅPNING AV TETTE RØR

Oppgitte priser er inklusive moms basert på betaling til operatør via korterminal eller vipps, ved sending av faktura for 10 dagers betalingsutsettelse tilkommer et gebyr på 400,- inklusiv mva 

Prisene dekker inntil 2 timer med arbeid (innkludert kjøretid) Verneutstyr og Bompenger kommer i tillegg.       Mrk: I noen tilfeller tilkommer Operatør II til en timepris på 750,- inkl.mva (08.00 - 15.30)

01

HØYTRYKKSTAKING NORMALTID 08.00 - 15.30
 

2796,- inkl.mva

Utover 2 timer gjelder en timepris på 1398,- inkl.mva

02

HØYTRYKKSTAKING DØGNVAKT  15.30 - 21.00
 

3932,- inkl.mva

Utover 2 timer gjelder en timepris på 1966,- inkl.mva

03

HØYTRYKKSTAKING DØGNVAKT  21.00 - 07.00
& Lør/Søn/Helligdager
 

5243,- inkl.mva

Utover 2 timer gjelder en timepris på 2622,- inkl.mva

04

RØRINSPEKSJON NORMALTID 08.00 - 15.30
 

3550,- inkl.mva

Utover 2 timer gjelder en timepris på 1775,- inkl.mva

05

TRASE'SØKING NORMALTID 08.00 - 15.30
 

2980,- inkl.mva

Utover 2 timer gjelder en timepris på 1490,- inkl.mva

Døgnvakt
Døgnvakt Telefon 92 330 430