TØMMING AV FETTUTSKILLER - BERGEN / HORDARLAND

Avløps Vakten AS tømmer og rengjør fettutskillere ta kontakt med oss for serviceavtale, bare prisen er lavere hos oss!
Hvem må ha fettutskiller?

I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, skal det være en fettutskiller. Unntaket er hvis fettinnholdet er lavt (ikke overskrider mer enn 150 mg pr liter). Hvis du tror at dette unntaket gjelder deg, må du søke kommunen din om dispensasjon.

Krav om fettutskiller gjelder blant annet for:

  • Spisesteder, restauranter, gatekjøkken, kiosker, kantiner

  • Bakerier, konditorier

  • Cateringvirksomheter

  • Ferskvaredisker i matbutikker eller senter

  • Storkjøkken og næringsmiddelindustri

NB! Også privatpersoner som driver catering hjemmefra må følge kravene, hvis tilberedningen innebærer steking eller annen tilberedning med fett eller olje. I praksis vil dette si at du ikke trenger fettutskiller dersom du smører baguetter med pålegg som du har kjøpt ferdig tilberedt. Steker du derimot karbonader og løk som skal legges i baguettene, gjelder kravet om fettutskiller.

Hva gjør en Fettutskiller:

Fett er lettere enn vann, og en fettutskiller fungerer nettopp etter dette prinsippet. Når du heller ut fettholdig vann i kummen, havner det i fettutskilleranlegget. Her stiger fettet opp og blir liggende igjen, mens vannet synker og renner videre ut i avløpet. 

Det er viktig at fettet ikke er for varmt eller kaldt når det helles ut. Temperaturen påvirker hvor effektivt fettet skilles fra vannet. Optimal temperaturer er 41 ºC inn i fettutskilleren og 30 ºC ut.
Fettet som blir skilles ut danner etter hvert en ”kake”, eller blokk, som må fjernes med jevne mellomrom. Deretter må beholderen spyles med vann som holder en temperatur på 60-70 ºC. Tømmeleverandøren din tar seg av denne jobben.

I kommunen kan de fortelle deg hvilke krav som gjelder i forhold til antall tømminger og rengjøring. Noen kommuner, blant annet Bergen, krever tømming tre/ fire ganger i året. Du må inngå en avtale med et firma om vedlikehold og tømming av fettutskilleren. Denne avtalen fungerer som dokumentasjon ovenfor kommunen. I tillegg til må du sende inn en årsrapport til vann- og avløpsetaten.

ANDRE SUGETJENESTER

Avløps Vakten kan tilby suge tjenester for Sandfangskummer og Slamkummer fra dag 1. I den første perioden vil vi bruke en sugehenger med kapasitet på 1,5 m3 tank og 3 000 l/min vakuumpumpe. Denne gir oss en unik mulighet til å betjene garasje anlegg og steder med begrenset tilkomst.


Fra ca Nov/Des vil vi få levert vår kombinerte spyle/sugebil som vil overta jobben for hengeren selv om vi vil ha denne hengeren som ekstra backup og mulighet for flere jobber samtidig

Bil og sugehenger 
Bilen som kommer i Nov/Des