UA-47658925-2
 

Våre  Tjenester

Avløps-Vakten AS tilbyr tjenester og problemløsing innen V/A Vann og Avløp. Vi tilbyr Døgnvakt tjenester hver dag hele året, slik at vi kan hjelpe når du trenger det som mest! Avløps-Vakten AS kan hjelpe med det meste av problem stillinger, så kontakt oss vi har rask respons tid og rimelige priser.

Rioned Ranger Spylebil
Avløps-Vakten Transit

 Problemer med tette rør, vask eller sluker, vi løser problemet raskt og sikkert.

 Vi utfører også kartlegging av rør strekk og kan fastsette dybde og eksakt skadested for skjulte rør. Dette kan lette videre arbeid ved utbedring.

Rørinspeksjons kamera fra MaxProbe
Oversvømmet parkeringsplass

 Vi utfører Rørinspeksjon for å finne tilstand på ditt rørstrekk. En rørinspeksjon er også utgangspunkt for Rørfornying hvis det skal være nødvendig.

 Avløps-Vakten AS kan hjelpe når  vann renner dårlig unna på lekeplasser, parkeringsplasser, garasjer etc.  Vi har utstyr som kommer lett til på trange plasser og hvor det kan være høyde restriksjoner.