TJENESTER

Avløps Vakten kan hjelpe med alt fra taknedløp, tette avløp i toalett eller kjøkken , tømming av sandfangskummer, rørinspeksjon , røyktester, tining av frosne rør. Vi har døgnvakt tjeneste og stiller raskt opp når DITT problem trenger å løses. Ta kontakt med  Avløps Vakten og fortell oss om ditt problem, vi er sikre på at vi kan løse dette til markedets beste pris! Hele døgnet

     

 

Denne tjeneste gruppen består av flere forskjellige typer oppdrag. Det kan være tette toaletter eller rørstrekk. Rens av rørstrekk som begynner å lage problemer grunnet blokkeringer pga fett, rust eller røtter. 

Høytrykkstaking er en tjeneste vi utfører hele døgnet, til markedets beste pris!

      RØRINSPEKSJON
 

Rørinspeksjon er noe som kan være aktuelt ved kjøp og salg av bolig. Dette for å avdekke eventuelle skjulte feil eller mangler på et rør anlegg.  Når vi er ute på Høytrykk staking på tette rør er dette ofte en første indikasjon på at rørstrekk burde inspiseres.

Avløps Vakten er medlem av Rørinspeksjon Norge og leverer Rørinspeksjons rapporter godkjent av forsikringselskapene.

      SUGETJENESTER
Vi utfører sugetjenester i følgende grupper
 
  • Sandfangskummer

  • Pumpekummer

  • Slamavskillere /septikktanker

Vi har utstyr for tilkomst på ellers vannskelige steder slik som parkerings anlegg o.l

Sugetjenestene blir utført som døgnvakttjeneste