TRYKKTESTING

Avløps Vakten utfører trykktesting på ny anlegg på diameter fra 40-1000mm Vi bruker luft som test metode med Bluebox trykk logger som gir oss full analyse for strekk. I tillegg lagres også GPS posisjon og
muligheter for bilder lagt til i rapporten.