Gode Råd!

Dersom dere opplever at det ikke renner unna fra vasker, toalettet, kjøkkenvask, sluker på bad/vaskerom etc., er det stor sjanse for at et rør  er tett. Andre tegn på dette er at det kan komme vann/kloakk opp av sluker, eller andre steder i huset, når noen bruker wc, oppvaskemaskin eller lignende. Mange vil nok ringe etter hjelp med en gang og det det er nok riktig i de fleste tilfeller, kontakt oss direkte fra websiden via mail eller på vår Døgnvakttelefon 92 330 430 kan dere prøve noen enkle knep selv, og kanskje spare penger. Sjekk våre tips under så kan det være du fikser dette selv.

 Tette rør, tett kloakk, tett avløpsrør, tett stigeledning, tett bunnledning, tett spillvannledning, tett uttrekksledning osv.               Alle disse betegnelsene på rør i et hus, handler egentlig om samme rør, eller deler av rørsystemet.                                 Bunnledning er for eksempel det røret som ligger under kjellergulvet i huset. 

Forebyggende tips

 

  • Sørg for å tørke av olje fra tallerken/panner med kjøkkenpapir før vask så ikke olje og fett fester seg på innsiden av rør.

  • Skyll avløp med kokende varmt vann minst 3-4 ganger i året.

  • Ikke heng godluktbeholder på dokanten, disse er en typisk årsak til at avløp til toalett blokkeres og går tett.

  • Dobbeltsjekk at ikke vaskekluten er glemt igjen i bøtten før du heller ut vaskevannet i toalettet.

  • Sjekk at det ikke er beinrester av mat som skyldes ned i toalettet.

  • Ikke bruk toalett med spareknapp om du har gamle rør.

  • Opplys oss om du tidligere har brukt kjemikalier for å åpne rør som nå er tett

Tett do

 

Tett toalett, tett dass, tett wc….Våre kunder, og vi, bruker hele spekteret av navn på dette ”møbelet”. Ja, noen sier også: potta vår er tett!Prøv aller først å trekke ned flere ganger. Ofte siger vannet unna, og papir etc ligger igjen. Det kan være så enkelt at det er litt mye papir, som trenger tid for å løse seg opp. Om dette ikke fungerer, la vannet sige så langt ned som mulig. Fyll en bøtte med vann, hold den høyt over den tette doen, og hell vannet så fort som mulig ned i skåla. Hensikten er å gi den tett doen et trykksjokk, prøv gjerne flere ganger. Fungerte ikke det heller? Da er neste skritt en do-pumpe, eller gummismokk. La det være rikelig med vann i skåla, slik at det dekker selve gummibelgen og litt av skaftet.Trykk den ned, og ”røsk” den opp. Vær brutal (beskytt deg med gamle klær og bruk hansker). Disse metodene kan være noe vi bruker når vi kommer til kunder med tett toalett, også når kunden har prøvd for eksempel do-pumpe selv. Ofte har ikke kunden vært brutal nok med do-pumpen. Er doen fortsatt tett? Da bør du ringe oss GRATIS direkte fra websiden eller på vår Døgnvakttelefon 92 330 430

Tett vask

 

Er kjøkkenvasken eller annen vask tett, prøv dette:


Aller først, se artikkelen om tett do for bruk av do-pumpe. Fyll vasken med vann, og prøv med do-pumpa (vask den i kloret vann først) Vær brutal! Men NB, nå kan det være greit å ha en medhjelper som kan tette luftingen i vasken, eller utløpet fra nabovasken på kjøkkenet. Bruk en plastpose til dette. Hjalp det ikke? Se under vasken i skapet, her er det som regel en vannlås, en U på røret. Denne skal hindre at det kommer vond lukt inn i huset. Demonter denne, og rengjør den inni. Mellom selve utløpet fra vasken og U en, kan det og være mye fett og matrester. Gjør reint, og monter sammen.

Fungerer det ikke? Demonter vannlåsen på nytt, prøv å stikke noe stivt, men bøyelig (som en stakefjær) videre nedover i røret, men vær forsiktig så du ikke setter det du måtte bruke fast. Forhåpentligvis, får du nå åpnet proppen i røret. Du vil sannsynlig hvis få vannet til å renne unna men det kan tette seg raskt igjen uten spyling. Tett vask og tett kjøkkenvask er et veldig vanlig tilfelle. Så om rådene over ikke skulle hjelpe, ring oss GRATIS  direkte fra websiden eller på vår Døgnvakttelefon 92 330 430

Tett sluk

 

Har du problemer med at vannet fra dusjen etc. ikke renner ned i sluket?


Aller først, ta hansker på og rens sluket for hår og smuss. Hvis dette ikke hjalp; hent do-pumpen. Det er et godt redskap. Tilfør, om mulig, så mye vann at gummibelgen er dekket og pump ”brutalt” mange ganger. Får du en liten åpning; tilfør mer vann og pump videre. Dersom dette heller ikke hjelper, demonter enten slukpluggen, eller ta vekk innerkoppen i sluket slik at du kommer til selve røret som skal frakte vannet vekk. Bruk noe stivt, men bøyelig til å stake røret. Ikke gi opp ved første forsøk. Hjelper ikke dette, ring oss på Døgnvakttelefon 92 330 430
 

Kommer det vann/kloakk opp av sluket på samme plan i huset, eller i etasjen under når du dusjer, tømmer ut vann i vasker, eller trekker ned i doen?
Vann og kloakk tar letteste veien. Det er gjennom røret som er installert i huset for å frakte kloakk fra for eksempel toalettet ditt. Dersom dette røret er tett, et eller annet sted, tar som sagt vannet letteste vei. Ofte er det opp av et sluk i kjelleren. Da er røret tett et sted på utsiden av der det sluket er koblet inn på samlekloakkledningen som går til det offentlige nettet. Det kan sågar være at det er kommunens ledning som er tett. Det er ikke vanlig, men det hender.


Da må du se om du har et stakepunkt i kjelleren. På eldre boliger er det stakepunkt på bunnledningen under kjellergulvet. Dette er som regel nede i en luke, med et metall-lokk på ca: 40 x 40 cm. Selve stakeluken er enten et rundt lokk som sitter på en forhøyning på røret, (plastrør) eller det er festet på en forhøyning på røret med 2 eller 4 skruer. Fjern lokket, bruk noe stivt men bøyelig til å stake utover mot hovedledning dersom røret er fullt av kloakk, eller innover om det er tomt. Om røret er tomt, sitter stoppen som tetter røret på innsiden. Hjelper det ikke? Ring oss ring oss GRATIS direkte fra websiden eller på vår Døgnvakttelefon 92 330 430