Presentasjon av AVLØPS VAKTEN AS

Avløps Vakten AS er et familie eid selskap med fokus på kunden, som har erfaring fra bransjen i Bergen hvor prosjekt leder har jobbet i et av Norges største firma innen V/A. Han er også Grunder bak en av Avløps Vaktens AS større konkurenter i Bergen men trakk seg ut derfra for å starte Avløps Vakten AS

Alt dette med bakgrunn i å yte tjenester til Hordalands befolkning med rett pris for tjenester innen V/A Avløps Vakten AS har som mål å være billigst på de aller fleste av disse tjenestene, men spesielt gjelder dette Døgnvakt tjenester innen

Høytrykkstaking og problemløsning ved tette rør. Her har Bergen hatt et kunstig høy pris setting i flere år hvor vi nå er ledende i å presse prisene ned!

Selv om prisene er lavere lover vi å holde et høyt kvalitets nivå både på utførelse , kundebehandling og kunnskapsnivå bland våre ansatte. Samt at vårt utstyr er av nytt og riktig matriell for jobbene vi utfører.

ANSATTELØFTENE

Vi skal ha det morsomt

Vi behandler alle med respekt - hverandre, kunder og konkurrenter

Vi opptrer hjelpende og støttende

Alles meninger er viktige og blir hørt

Vi bryr oss 

Vi jobber etter mål som alle tar del i

ANSATTEVERDIER

Kunnskap i sentrum - betydelige avsetninger til fagutvikling

Sosiale støtteordninger - belønninger til ansatte som bidrar positivt

Helse - vi sponser treningstilbud og idrett

Familie - vi inkluderer de ansattes familier på turer og sosiale arrangement

KUNDELØFTENE

Vi leverer den høye kvaliteten vi lover

Vi leverer på tiden og til avtalt pris

Vi opptrer profesjonelt og med integritet

Vi inkluderer deg i vår familie

Vi er alltid faglig oppdatert

Vi tør å utfordre deg

Vi bryr oss om deg og dine kunder