UA-47658925-2
top of page

Trasé-søk

Trasé-søk er betegnelsen på en undersøkelse hvor vi finner ut hvor et bestemt rør er lokalisert. Dette kan være nyttig å vite, før et bygge prosjekt eller lignende starter! Dette er en metode som brukes når du trenger en grundig kartlegging av et røropplegg. Det er også metoden vi  bruker for å finne nøyaktig posisjon på rørskader. Vi bruker et kamera for rørinspeksjon, i kombinasjon med en trasé-søker. Kamera hode sender signal til Trasé-søkeren slik at vi kan finne kamerahodet overbakken, og på denne måten ser vi tydelig hvor røret ligger. Noen Trasé-søkere kan beregne presis dybde ned til røropplegget og den er pålitelig med tanke på retnings- og lengde-påvisning av rør. Dette gir oss veldig god pekepinn på hvor røret/skaden ligger, slik at det blir trygt å f.eks. utbedre skaden uten å måtte grave opp hele hagen.

 

Våre priser er svært gunstig i forhold til konkurentene, Avløps-Vakten AS har også Døgnvakt tjeneste vi betjener Askøy, Bergen,Os, Sotra & Øygarden, Nordhordaland, Osterøy og alt i mellom samt litt lengre borte.

Når trenger du Trasé-søk ?

Du har svært god nytte av et trasé-søk om du f.eks skal ha utført følgende.

  • skal lokalisere en lekkasje i et bygg

  • finne ut hvor du skal grave for å utbedre et rørbrudd

  • se hvor røret ligger inne i veggen, før du lager hull

  • finne riktig plassering av garasje eller bod uten å bygge over kloakkrøret

  • finne ut hvor du ikke skal grave, når du anlegger basseng eller kjeller

Hvordan foregår et Trasé-søk ?

Som ved en rørinspeksjon bruker vi et passende rørkamera, dimensjonert for rørets størrelse. Kamerahodet føres inn i røret enten manuelt med en stakefjær/kabel, eller med en spesiallaget motorisert enhet. Vårt spesialutstyr for trasé-søk kommuniserer med kamerahodet som sammenda markerer det eksakte stedet for et rørbrudd, når dette observeres på skjermen under inspeksjonen.

Fordeler med Trasé-søk

Om dere mistenker feil på et rør, eller det planlegges arbeid ved rørnettet. Kan du ved Rørinspeksjon/Trase-søk få en god oversikt over hvilke rør som går hvor og tilstanden på disse. Det er ikke alle bygg som haroversikt over alt røropplegg, dette særlig om bygget er av eldre dato. Et trasé-søk kan benyttes i forbindelse med budsjettering og planlegging av vedlikeholdsarbeid, kan spare dere for mange utgifter! Om vi i løpet av søket skulle finne feil eller mangler på et rør, vil dette  bli dokumentert i en skriftlig rapport. Denne rapporten vil vise nøyaktig hvor feilen eller skaden ligger, og det kan gjøre at skadeutbedringen blir mindre kostbar. Samtidig som dere kan skåne miljøet for unødvendige ødeleggelser, siden du vet eksakt hvor du må grave.

Trasé-søk ved kjøp og salg av hus

En rørinspeksjon med trasé-søk kan være en god investering når du skal kjøpe eller selge et hus. Spesielt ved hus om er noen år gamle, da kan dere slippe uønskede overraskelser når du skal bygge på eller renovere. Vi leverer en forsikringsgodkjent rapport over rørtraseene og tilstanden til disse. Rapporten kan også brukes overfor en kjøper i en salgssituasjon. Den kan da brukes for å kunne dokumentere at rørene er i god stand,  eller ved vise hvor rørene ligger så det er lett å se for seg kostnader ved påbygg. Hvis du allerede vet at det er problemer ved røranlegget kan rapporten vise at det må påregnes kostnader for utbedring. Da har dere spilt med åpne kort, og den nye eieren kan ikke kreve erstatning for noe du allerede har opplyst om.

Elektriske ledninger og Trasé-søk

Elektriske installasjoner som kabel grøfter kan forstyrre og forskyve signalene fra de fininnstilte kameraene og sonden vi bruker i et trasé-søk. Derfor er det viktig at dere kan gir oss en oversikt over hvor elektriske ledninger ligger før vi starter arbeidet med kartleggingen.

Trasé-søk og dokumentasjon

Dere vil få grundig dokumentasjon på funn etter et trasé-søk. slik at dere kan gå tilbake og finne nøyaktig hvor rørene med eventuell skade ligger. Dette blir overført dere digitalt i flere typer (kart, skisse i PDF & foto, video). Vi markerer også fysisk av med merkespray/tape på bakken/gulvet der vi finner røret med skade.

bottom of page