UA-47658925-2
top of page
IMG_1461.JPG

RØRFORNYING

UTBEDRING AV RØR UTEN GRAVING

IMG_1412.JPG

AVLØPS-VAKTEN RØRFORNYING

Vi har Operatører med over 12 års erfaring innen rørfornying, vi har rask responstid på de oppdragene vi tar på oss. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et gunstig tilbud på utbedring av rørstrekk ved hjelp av ''No Dig'' metoden. I de aller fleste tilfeller er selve utbedringen gjort i løpet av en dag. Den korte installasjonstiden gjør at forstyrrelser og kostnader minimeres. Vi gjennomfører en rørfornying for en privat husstand på noen timer og leverer et dokumentert produkt med lang levetid og er å anse som et nytt rørstrekk. Dette også ovenfor forsikringsselskapene.

Hva er Rørfornying?

Informasjon om Rørfornying av avløp

Metodebeskrivelse av Rørfornying, Foring, Strømpe ’’kjært barn har mange navn’’
Rørfornying er dagens måte å renovere rør på. I stedet for å bytte ut rørene blir de renovert innvendig til ny stand og tester har vist at levetiden er lang, minst 50 år. Alle typer arbeid vi utfører er godt dokumentert både grafisk og skriftlig for din sikkerhet og kontroll for fremtiden. Vi gir tydelig informasjon underveis i prosjektet, alt fra planlagt oppstart til forebyggende vedlikehold etter prosjekter kommuniseres godt med deg som kunde. Våre grundig utførte befaringer før oppstart av et prosjekt er et godt grunnlag for å minimere evt. avvik og uforutsette hindringer under pågående renovering. Vi har god erfaring med hvordan en oppussingsprosess går og vi hjelper deg hele veien for en smidig gjennomføring for alle parter.

Hvordan Rørfornying kan hjelpe

Rørfornying kan utføres med rette rør, bend og i stikkrør. Fornyings prossesen kan utføres i alle rørmaterialer, støpejern, leire, plast og betong. Metoden bruker vi bruker er trykkluftteknologi og Impregnering/herding ved hjelp av damp eller UV Lys. Forarbeid før montering skjer med mobilt utstyr som vi bringer til adressen for det aktuelle oppdraget.


Rørfornying er spesielt gunstig der tradisjonelle metoder kan bli svært kostbare. Det kan være tidkrevende, medfører riving av husets konstruksjon som igjen gir byggeavfall som må sorteres og transporteres bort. Når vi gjennomfører en rørfornying skjer dette uten mye støy og byggestøv. Det nye røret monteres direkte inne i de gamle rørene, uten at f.eks gulv må hugges opp. (Sluker i gulv hugges ofte opp da foring monteres fra disse) I disse tilfeller monteres ny sluk i plast etter arbeid er ferdig. Den korte arbeidstiden, det minimale avfallet og at man unngår påfølgende renovering av f.eks gulv/vegger etc er avgjørende for kostnaden som reduseres betydelig.


Foringen som Avløps-Vakten AS installerer i de gamle ødelagte rørstrekk blir et  helt nytt selvbærende rør inne i det gamle røret. Det nye røret har en like glatt overflate og er like slitesterk som et nytt plastrør. Fordelen er at rør strekket er helt fritt for skjøter, fra begynnelse til slutt, via alle forgreninger, uavhengig av hvor lang den renoverte seksjonen er.

Hvordan Rørfornying utføres

Ved hjelp av Rørinspeksjon kontrolleres rørenes tilstand og danner grunnlag for prising, utførelse og omfang av arbeid. Rørstrekk freses rent mekanisk og rengjøres ved hjelp av høytrykk. Foringen kalibreres deretter til riktig dimensjon. Foringen som skal monteres i det eksisterende rørstrekk, vrenges på plass med trykkluft. Etter herding ved hjelp av Damp eller UV Lys, Herdet foring har nå fått selvbærende og egenskaper tilsvarende et konvensjonelt plastrør, i tillegg er det nå også uten skjøter så åpning av lukkede gren er neste punkt på listen.


Med et fjernstyrt robotverktøy og kamera åpner vi eksisterende gren og evt nye gren kan innføres hvis også dette rørstrekk skal fornyes. Gjennomført installasjon av rørfornying kontrolleres og dokumenteres med Rørinspeksjon/video opptak. Dette gir en klar garanti for at en fullverdig jobb er utført og Rørleggermelding kan sendes inn.

Web2.CR2

Trenger dere hjelp med rørfornying, kontakt oss her!

Takk for at dere tar kontakt.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page